Copyright © 2009 by Da Capo
All Rights reserved
Henvendelser om hjemmesiden til
jan.egil@probuscoaching.no
Velkommen til koret Da Capo's hjemmeside

_________________________________________________________________

Her vil både korets medlemmer og andre interesserte finne informasjon om koret.Velg fra menyen til venstre

DET ER FORTSATT


CORONATIDER!

Men vi er i gang med øvelser igjen.

Hver tirsdag kl 1900 på Kjellerberget.

Vi tar hensyn til smittefare - holder avstand og bruker Anti Bac


Selv om det fortsatt er begrensninger på hvor mange som kan samles på ett sted, tar vi sikte på at vi også i år gjennomfører var julekonsert i Hole kirke siste søndag før jul.

 
Trykk på menyknappen "Liker du å synge?" og les om hvor bra det er å være med i Da Capo!                
 

 
 
 

   

20. desember kl 1600!


Om du liker å synge - bli med i koret !
Selv om vi nå ikke kan øve som vanlig, er vi i gang igjen.

  Vi har det sosialt og fint sammen!
                                                        


                    Distriktets største korVi er et kor for alle som liker å synge for seg selv og andre!